Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 10496, 10497, 10498, 10499, 10500, 10501/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 02/11/2021, 07:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 02/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

10496/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 2872101/CBHQ/CPGSV ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt

Tải file Thông báo số  10496/TB-SXD-VLXD

2

10497/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 1722103/CBHQ/CPGSV ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt

Tải file Thông báo số  10497/TB-SXD-VLXD

3

10498/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 2992101/CBHQ/CPGSV ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt

Tải file Thông báo số  10498/TB-SXD-VLXD

4

10499/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 1722102/CBHQ/CPGSV ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt

Tải file Thông báo số  10499/TB-SXD-VLXD

5

10500/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 1722101/CBHQ/CPGSV ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt

Tải file Thông báo số  10500/TB-SXD-VLXD

6

10501/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 3032101/CBHQ/CPGSV ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt

Tải file Thông báo số  10501/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 136
Tin đã đưa