Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267/TB-SXD-VLXD ngày 07/04/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 07/04/2022, 05:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file các Thông báo số 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267/TB-SXD-VLXD
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số

3842101/CBHQ/CPGSV 3842102/CBHQ/CPGSV, 552201/CBHQ/CPGSV,

552202/CBHQ/CPGSV, 552203/CBHQ/CPGSV, 252201/CBHQ/CPGSV,

252202/CBHQ/CPGSV, 252203/CBHQ/CPGSV, 072201/CBHQ/CPGSV,

072202/CBHQ/CPGSV, 072203/CBHQ/CPGSV, 082201/CBHQ/CPGSV,

082202/CBHQ/CPGSV, 082203/CBHQ/CPGSV, 082204/CBHQ/CPGSV,

3612101/CBHQ/CPGSV, 3612102/CBHQ/CPGSV, 3802101/CBHQ/CPGSV,
392201/CBHQ/CPGSV, 392202/CBHQ/CPGSV, 392203/CBHQ/CPGSV

cùng ngày 17/3/2022 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt. Mã hồ sơ: 2200676-2200696/VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 112
Tin đã đưa