Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số  11489/TB-SXD-VLXD, 11490/TB-SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 19/11/2021, 02:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 19/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

11489/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 31222101/CBHQ/CPGSV ngày 08/11/2021 (BN 2102880)

Tải file Thông báo số 11489/TB-SXD-VLXD

2

11490/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 31222102/CBHQ/CPGSV ngày 08/11/2021 (BN 2102881)

Tải file Thông báo số 11490/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 160
Tin đã đưa