Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 20/01/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt, như sau:
 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

68/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3582102/CBHQ/CPGSV Ngày 25/12/2021 (BN 2103641)

Tải Thông báo số 68/TB-SXD-VLXD

2

69/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3582101/CBHQ/CPGSV Ngày 25/12/2021 (BN 2103640)

Tải Thông báo số 69/TB-SXD-VLXD

3

70/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3572105/CBHQ/CPGSV Ngày 25/12/2021 (BN 2103639)

Tải Thông báo số 70/TB-SXD-VLXD

4

71/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3572104/CBHQ/CPGSV Ngày 25/12/2021 (BN 2103638)

Tải Thông báo số 71/TB-SXD-VLXD

5

72/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3572103/CBHQ/CPGSV Ngày 25/12/2021 (BN 2103637)

Tải Thông báo số 72/TB-SXD-VLXD

6

73/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3572102/CBHQ/CPGSV Ngày 25/12/2021 (BN 2103636)

Tải Thông báo số 73/TB-SXD-VLXD

7

74/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 3572101/CBHQ/CPGSV Ngày 25/12/2021 (BN 2103635)

Tải Thông báo số 74/TB-SXD-VLXD

8

75/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt - Hợp quy 2392101/CBHQ/CPGSV Ngày 25/12/2021 (BN 2103634)

Tải Thông báo số 75/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 150
Tin đã đưa