Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Arture Design (các Thông báo số 621, 622, 623/TB-SXD-VLXD ngày 17/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/01/2022, 07:17 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 17/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Arture Design, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

621/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số HQ01/2021 ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Arture Design

Tải Thông báo số 621/TB-SXD-VLXD

2

622/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số HQ02/2021 ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Arture Design

Tải Thông báo số 622/TB-SXD-VLXD

3

623/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số HQ03/2021 ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Arture Design

Tải Thông báo số 623/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 140
Tin đã đưa