Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Bảo Bình Anly (Các Thông báo số 9158, 9159, 9160, 9161, 9162, 9163, 9164, 9165/TB-SXD-VLXD ngày 15/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 18/07/2022, 08:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file các Thông báo số 9158, 9159, 9160, 9161, 9162, 9163, 9164, 9165/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 119
Tin đã đưa