Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Casa Bella (các Thông báo số 5244, 5245, 5246/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 17/05/2022, 07:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 5244/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 5245/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 5246/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 44
Tin đã đưa