Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Chinh Trần (các Thông báo số 13090, 13091, 13092, 13093/TB-SXD-VLXD ngày 24/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 28/12/2021, 08:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 24/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Chinh Trần, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

13090/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 07/2021CTE0305.2 ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Chinh Trần

Tải file Thông báo số 13090/TB-SXD-VLXD

2

13091/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 07/2021CTE0305.1 ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Chinh Trần

Tải file Thông báo số 13091/TB-SXD-VLXD

3

13092/TB-SXD-VLXD


Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 04/2021CTE0106.2 ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Chinh Trần

Tải file Thông báo số 13092/TB-SXD-VLXD

4

13093/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 04/2021CTE0106.1 ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Chinh Trần

Tải file Thông báo số 13093/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 131
Tin đã đưa