Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH EURO CERAMICS (các Thông báo số 12422/TB-SXD-VLXD, 12423/TB-SXD-VLXD, 12424/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 09/12/2021, 09:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH EURO CERAMICS, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12422/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH EURO CERAMICS - Hợp quy 11-2021/CBHQ ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số  12422/TB-SXD-VLXD

2

12423/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH EURO CERAMICS - Hợp quy 10-2021/CBHQ ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12423/TB-SXD-VLXD

3

12424/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH EURO CERAMICS - Hợp quy 12-2021/CBHQ ngày 30/11/2021

Tải file Thông báo số 12424/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 161
Tin đã đưa