Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (các Thông báo số 12412/TB-SXD-VLXD, 12413/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 09/12/2021, 09:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12412/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Hiệp Hòa House - Hợp quy 01/2021HHS0703.1 ngày 26/11/2021

Tải file Thông báo số  12412/TB-SXD-VLXD

2

12413/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Hiệp Hòa House - Hợp quy 01/2021HHS0703.2 ngày 26/11/202

Tải file Thông báo số  12413/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 232
Tin đã đưa