Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (các Thông báo số 1331, 1332, 1333, 1334, 1335/TB-SXD-VLXD ngày 07/02/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 08/02/2022, 03:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 07/02/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

1331/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 25/2021HHS0623 ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Hiệp Hòa House

Tải Thông báo số 1331/TB-SXD-VLXD

2

1332/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 24/2021HHS0622 ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Hiệp Hòa House

Tải Thông báo số 1332/TB-SXD-VLXD

3

1333/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 23/2021HHS0621 ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Hiệp Hòa House

Tải Thông báo số 1333/TB-SXD-VLXD

4

1334/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 22/2021HHS0620 ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Hiệp Hòa House

Tải Thông báo số 1334/TB-SXD-VLXD

5

1335/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 21/2021HHS0619 ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Hiệp Hòa House

Tải Thông báo số 1335/TB-SXD-VLXD

 

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 65
Tin đã đưa