Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của CÔNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE (các Thông báo số 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 23/02/2022, 01:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/02/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của CÔNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

1715/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE - Hợp quy 01/2021HHS0107 ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1715/TB-SXD-VLXD

2

1716/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE - Hợp quy 02/2021HHS0108 ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1716/TB-SXD-VLXD

3

1717/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE - Hợp quy 03/2021HHS0625 ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1717/TB-SXD-VLXD

4

1718/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE - Hợp quy 04/2021HHS0625 ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1718/TB-SXD-VLXD

5

1719/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE - Hợp quy 05/2021HHS0109 ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1719/TB-SXD-VLXD

6

1720/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE - Hợp quy 06/2021HHS0626 ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1720/TB-SXD-VLXD

7

1721/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE - Hợp quy 07/2021HHS0627 ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1721/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 77
Tin đã đưa