Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (Các Thông báo số 10619, 10620/TB-SXD-VLXD ngày 11/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 12/08/2022, 09:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 10619/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 10620/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 125
Tin đã đưa