Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH NIRO CERAMIC (Việt Nam) (các Thông báo số 12475/TB-SXD-VLXD, 12476/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 06:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH NIRO CERAMIC (Việt Nam), như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12475/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH NIRO CERAMIC (Việt Nam) - Hợp quy 150/NCV-MKT/2021 Ngày 03/12/2021 (BN 2103251)

Tải file Thông báo số 12475/TB-SXD-VLXD

2

12476/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH NIRO CERAMIC (Việt Nam) - Hợp quy 151/NCV-MKT/2021 Ngày 03/12/2021 (BN 2103252)

Tải file Thông báo số 12476/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 121
Tin đã đưa