Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (các Thông báo số 12976, 12977, 12978, 12979/TB-SXD-VLXD ngày 23/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 28/12/2021, 04:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam), như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12976/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) - Hợp quy 152/NCV-MKT/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103367/VLXD)

Tải file Thông báo số 12976/TB-SXD-VLXD

2

12977/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) - Hợp quy 153/NCV-MKT/2021 ngày 09/12/2021 (BN 2103368/VLXD)

Tải file Thông báo số 12977/TB-SXD-VLXD

3

12978/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) - Hợp quy 155/NCV-MKT/2021 ngày 10/12/2021 (BN 2103396/VLXD)

Tải file Thông báo số 12978/TB-SXD-VLXD

4

12979/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) - Hợp quy 154/NCV-MKT/2021 ngày 10/12/2021 (BN 2103397/VLXD)

Tải file Thông báo số 12979/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 153
Tin đã đưa