Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House (các Thông báo số 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016/TB-SXD-VLXD ngày 25/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 08/02/2022, 07:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 25/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

1011/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Phát Đạt House - Hợp quy 02/2021PD1202 ngày 20/01/2022

Tải Thông báo số 1011/TB-SXD-VLXD

2

1012/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Phát Đạt House - Hợp quy 03/2021PD0701 ngày 20/01/2022

Tải Thông báo số 1012/TB-SXD-VLXD

3

1013/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Phát Đạt House - Hợp quy 04/2021PD0703 ngày 20/01/2022

Tải Thông báo số 1013/TB-SXD-VLXD

4

1014/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Phát Đạt House - Hợp quy 02/2021PD0703 ngày 20/01/2022

Tải Thông báo số 1014/TB-SXD-VLXD

5

1015/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Phát Đạt House - Hợp quy 03/2021PD0702 ngày 20/01/2022

Tải Thông báo số 1015/TB-SXD-VLXD

6

1016/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Phát Đạt House - Hợp quy 03/2021PD0703 ngày 20/01/2022

Tải Thông báo số 1016/TB-SXD-VLXD 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 121
Tin đã đưa