Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT HOUSE (các Thông báo số 1688, 1689, 1690, 1691/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 22/02/2022, 08:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/02/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT HOUSE, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

1688/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT HOUSE - Hợp quy 05/2021PD0704 ngày 11/02/2022

Tải Thông báo số 1688/TB-SXD-VLXD

2

1689/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT HOUSE - Hợp quy 06/2021PD0605 ngày 11/02/2022

Tải Thông báo số 1689/TB-SXD-VLXD

3

1690/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT HOUSE - Hợp quy 07/2021PD0706 ngày 11/02/2022

Tải Thông báo số 1690/TB-SXD-VLXD

4

1691/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT HOUSE - Hợp quy 08/2021PD0707 ngày 11/02/2022

Tải Thông báo số 1691/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 63
Tin đã đưa