Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House (các Thông báo số 618, 619, 620/TB-SXD-VLXD ngày 17/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/01/2022, 07:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 17/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

618/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 02/2021PD0602 ngày 06 tháng 01 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Phát Đạt House

Tải Thông báo số 618/TB-SXD-VLXD

2

619/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 02/2021PD0401 ngày 06 tháng 01 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Phát Đạt House

Tải Thông báo số 619/TB-SXD-VLXD

3

620/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 01/2021PD1201 ngày 06 tháng 01 năm 2022 - CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT HOUSE

Tải Thông báo số 620/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 125
Tin đã đưa