Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House (các Thông báo số 701, 702, 703/TB-SXD-VLXD ngày 18/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/01/2022, 07:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

701/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Phát Đạt House - Hợp quy số 03/2021PD0603 ngày 12/01/2022

Tải Thông báo số 701/TB-SXD-VLXD

2

702/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Phát Đạt House - Hợp quy số 04/2021PD0604 ngày 12/01/2022

Tải Thông báo số 702/TB-SXD-VLXD

3

703/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Phát Đạt House - Hợp quy số 01/2021PD0604 ngày 12/01/2022

Tải Thông báo số 703/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 160
Tin đã đưa