Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Phát Đạt House (Các Thông báo số 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575/TB-SXD-VLXD ngày 23/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 24/06/2022, 03:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Các Thông báo số 7566, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 80
Tin đã đưa