Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Ri Ta Võ (Các Thông báo số 10399, 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 10410, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10416, 10417, 10418/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 09/08/2022, 08:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm: Các Thông báo số 10399, 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406, 10407, 10408, 10409, 10410, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10416, 10417, 10418/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 89
Tin đã đưa