Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH RITA Võ (các Thông báo số 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116/TB-SXD-VLXD ngày 05/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/01/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH RITA Võ, như sau:
 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

101/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1721B-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103646)

Tải Thông báo số 101/TB-SXD-VLXD

2

102/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1721D-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103647)

Tải Thông báo số 102/TB-SXD-VLXD

3

103/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 2021A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103648)

Tải Thông báo số 103/TB-SXD-VLXD

4

104/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1921B-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103649)

Tải Thông báo số 104/TB-SXD-VLXD

5

105/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1921A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103650)

Tải Thông báo số 105/TB-SXD-VLXD

6

106/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1821B-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103651)

Tải Thông báo số 106/TB-SXD-VLXD

7

107/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 1821A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103652)

Tải Thông báo số 107/TB-SXD-VLXD

8

108/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 2021C-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103653)

Tải Thông báo số 108/TB-SXD-VLXD

9

109/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 2021D-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103654)

Tải Thông báo số 109/TB-SXD-VLXD

10

110/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 2021B-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103655)

Tải Thông báo số 110/TB-SXD-VLXD

11

111/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 2221-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103656)

Tải Thông báo số 111/TB-SXD-VLXD

12

112/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 2121A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103657)

Tải Thông báo số 112/TB-SXD-VLXD

13

113/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 2421-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103658)

Tải Thông báo số 113/TB-SXD-VLXD

14

114/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 2321C-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103659)

Tải Thông báo số 114/TB-SXD-VLXD

15

115/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 2321B-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103660)

Tải Thông báo số 115/TB-SXD-VLXD

16

116/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bộ hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH RITA VÕ - Hợp quy 2321A-LAVISH/CB-RT ngày 16/12/2021 (BN 2103661)

Tải Thông báo số 116/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 66
Tin đã đưa