Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH SAGITTARIUS VN (các Thông báo số 12306, 12307, 12308, 12309/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 09:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH SAGITTARIUS VN, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12306/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH SAGITTARIUS VN - Hợp quy 15.6.2021/HQ-ACC/KQ/SGR-02 ngày 26/11/2021 (BN 2103224)

Tải file Thông báo số 12306/TB-SXD-VLXD

2

12307/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH SAGITTARIUS VN - Hợp quy 19/4.2021/HQ-ACC/KQ1/SGR-01 ngày 26/11/2021 (BN 2103225)

Tải file Thông báo số 12307/TB-SXD-VLXD

3

12308/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH SAGITTARIUS VN - Hợp quy 19.4.2021/HQ-ACC/KQ2/SGR-01 ngày 26/11/2021 (BN 2103226)

Tải file Thông báo số 12308/TB-SXD-VLXD

4

12309/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH SAGITTARIUS VN - Hợp quy 22.7.2021/HQ-TL/KQ/SGR-10 ngày 26/11/2021 (BN 2103227)

Tải file Thông báo số 12309/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 125
Tin đã đưa