Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sài Gòn Ca Sa (Các Thông báo số 10347, 10348, 10349/TB-SXD-VLXD ngày 08/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 09/08/2022, 08:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 10347/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 10348/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 10349/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 109
Tin đã đưa