Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tổng hợp Phú Quý (các Thông báo số 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/06/2022, 06:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Các Thông báo số 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174/TB-SXD-VLXD

Văn phòng Sở

Số lượng lượt xem: 117
Tin đã đưa