Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM và DV Phú Lạc Khang  (các Thông báo số 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107/TBHQ-SXD-VLXD 05/4/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 08/04/2022, 00:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải file các Thông báo số 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107/TBHQ-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số

232201/CBHQ/CPGSV, 232202/CBHQ/CPGSV, 232203/CBHQ/CPGSV,

232204/CBHQ/CPGSV, 312201/CBHQ/CPGSV, 312202/CBHQ/CPGSV,

312203/CBHQ/CPGSV, 312204/CBHQ/CPGSV, 312205/CBHQ/CPGSV,

3742101/CBHQ/CPGSV, 3742102/CBHQ/CPGSV, 3592101/CBHQ/CPGSV,

3592102/CBHQ/CPGSV ngày 12/3/2022. Biên nhận số 2200640÷2200652/VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 99
Tin đã đưa