Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM Tổng hợp Phú Quý (các Thông báo số 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712/TB-SXD-VLXD ngày 18/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/01/2022, 07:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM Tổng hợp Phú Quý, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

704/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM Tổng hợp Phú Quý - Hợp quy số 04.1123 ngày 06/01/2022

Tải Thông báo số 704/TB-SXD-VLXD

2

705/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM Tổng hợp Phú Quý - Hợp quy số 06.1117 ngày 06/01/2022

Tải Thông báo số 705/TB-SXD-VLXD

3

706/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM Tổng hợp Phú Quý - Hợp quy số 07.1005 ngày 06/01/2022

Tải Thông báo số 706/TB-SXD-VLXD

4

707/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM Tổng hợp Phú Quý - Hợp quy số 08.1112 ngày 06/01/2022

Tải Thông báo số 707/TB-SXD-VLXD

5

708/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM Tổng hợp Phú Quý - Hợp quy số 10.1112 ngày 06/01/2022

Tải Thông báo số 708/TB-SXD-VLXD

6

709/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM Tổng hợp Phú Quý - Hợp quy số 14.1027 ngày 06/01/2022

Tải Thông báo số 709/TB-SXD-VLXD

7

710/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM Tổng hợp Phú Quý - Hợp quy số 06.0907 ngày 06/01/2022

Tải Thông báo số 710/TB-SXD-VLXD

8

711/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM Tổng hợp Phú Quý - Hợp quy số 18.1110 ngày 06/01/2022

Tải Thông báo số 711/TB-SXD-VLXD

9

712/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM Tổng hợp Phú Quý - Hợp quy số 04.0914 ngày 06/01/2022

Tải Thông báo số 712/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 167
Tin đã đưa