Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Gi Han (các Thông báo số 37, 38, 39, 40, 41/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 06/01/2022, 01:23 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 04/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Gi Han, như sau:
 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

37/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 01/GIHAN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Gi Han

Tải Thông báo số 37/TB-SXD-VLXD

2

38/SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 345-01/GIHAN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Gi Han

Tải Thông báo số 38/TB-SXD-VLXD

3

39/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 332/GIHAN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Gi Han

Tải Thông báo số 39/TB-SXD-VLXD

4

40/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 345-02/GIHAN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Gi Han

Tải Thông báo số 40/TB-SXD-VLXD

5

41/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 02/GIHAN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Gi Han

Tải Thông báo số 41/TB-SXD-VLXD

  

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 132
Tin đã đưa