Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TM VLXD Việt - Ấn (các Thông báo số 732, 733, 734, 735, 736, 737/TB-SXD-VLXD ngày 18/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/01/2022, 07:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 18/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TM VLXD Việt - Ấn, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

732/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH TM VLXD Việt - Ấn - Hợp quy số 373-EMCER/CB-VA ngày 08/01/2022

Tải Thông báo số 732/TB-SXD-VLXD

2

733/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH TM VLXD Việt - Ấn - Hợp quy số 372-EMCER/CB-VA ngày 08/01/2022

Tải Thông báo số 733/TB-SXD-VLXD

3

734/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH TM VLXD Việt - Ấn - Hợp quy số 371-EMCER/CB-VA ngày 08/01/2022

Tải Thông báo số 734/TB-SXD-VLXD

4

735/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH TM VLXD Việt - Ấn - Hợp quy số 370-MOTTO/CB-VA ngày 08/01/2022

Tải Thông báo số 735/TB-SXD-VLXD

5

736/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH TM VLXD Việt - Ấn - Hợp quy số 369-MOTTO/CB-VA ngày 08/01/2022

Tải Thông báo số 736/TB-SXD-VLXD

6

737/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH TM VLXD Việt - Ấn - Hợp quy số 368-MOTTO/CB-VA ngày 08/01/2022

Tải Thông báo số 737/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 88
Tin đã đưa