Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TMDVSX Hoàng Diệu (các Thông báo số 12477, 12478, 12479, 12480, 12481/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 06:53 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TMDVSX Hoàng Diệu, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12477/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH TMDVSX Hoàng Diệu - Hợp quy 14A-2021 Ngày 29/11/2021 (BN 2103280)

Tải file Thông báo số 12477/TB-SXD-VLXD

2

12478/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH TMDVSX HOÀNG DIỆU - Hợp quy 15A-2021 Ngày 24/11/2021 (BN 2103211)

Tải file Thông báo số 12478/TB-SXD-VLXD

3

12479/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDVSX Hoàng Diệu - Hợp quy 16A-2021 ngày 24/11/2021 (BN 2103282)

Tải file Thông báo số 12479/TB-SXD-VLXD

4

12480/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDVSX Hoàng Diệu - Hợp quy 17A-2021 ngày 24/11/2021 (BN 2103283)

Tải file Thông báo số 12480/TB-SXD-VLXD

5

12481/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH TMDVSX Hoàng Diệu - Hợp quy 18A-2021 ngày 30/11/2021 (BN 2103284)

Tải file Thông báo số 12481/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 145
Tin đã đưa