Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vibration (các Thông báo số 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633/TB-SXD-VLXD ngày 17/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/01/2022, 07:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 17/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vibration, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

624/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 15.11.2021/HQ-TL/KQ/VIB-06 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty TNHH Vibration

Tải Thông báo số 624/TB-SXD-VLXD

2

625/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 12.11.2021/HQ-TL/KQ/VIB-05 ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Vibration

Tải Thông báo số 625/TB-SXD-VLXD

3

626/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 3.11.2021/HQ-TL/KQ/VIB-02 ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Vibration

Tải Thông báo số 626/TB-SXD-VLXD

4

627/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 12.11.2021/HQ-TL/KQ/VIB-03 ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Vibration

Tải Thông báo số 627/TB-SXD-VLXD

5

628/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 12.10.2021/HQ-TL/KQ/VIB-02 ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Vibration

Tải Thông báo số 628/TB-SXD-VLXD

6

629/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 1.11.2021/HQ-TL/KQ/VIB-012021 ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Vibration

Tải Thông báo số 629/TB-SXD-VLXD

7

630/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 5.10.2021/HQ-TL/KQ/VIB-01 ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Vibration

Tải Thông báo số 630/TB-SXD-VLXD

8

631/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 28.09.2021/HQ-TL/KQ/VIB-03 ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Vibration

Tải Thông báo số 631/TB-SXD-VLXD

9

632/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 3.8.7.2021/HQ-TL/KQ1/VIB-01 ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Vibration

Tải Thông báo số 632/TB-SXD-VLXD

10

633/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 28.7.2021/HQ-TL/KQ/VIB-10 ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Vibration

Tải Thông báo số 633/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 131
Tin đã đưa