Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vĩnh Phú Quý (các Thông báo số 3349, 3350, 3351/TB-SXD-VLXD ngày 12/04/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 12/04/2022, 05:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file các Thông báo số 3349, 3350, 3351/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu hồ sơ công bố hợp quy số 01, 02 và 03/2022VPQ cùng ngày 25/3/2022 (BN số: 2200720-2200722/VLXD)

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 78
Tin đã đưa