Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Xuất nhập khẩu Nam Phát (các Thông báo số 12442/TB-SXD-VLXD, 12443/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 17/12/2021, 06:44 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 09/12/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Xuất nhập khẩu Nam Phát, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

12442/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Xuất nhập khẩu Nam Phát - Hợp quy 29-CBHQ-NP/2021 ngày 29/11/2021

Tải file Thông báo số 12442/TB-SXD-VLXD

2

12443/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Xuất nhập khẩu Nam Phát - Hợp quy 30-CBHQ-NP/2021 ngày 02/12/2021

Tải file Thông báo số 12443/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 99
Tin đã đưa