Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu số 15/GIHAN đến số 27/GIHAN ngày 16/12/2022 của Công ty TNHH TM DV XNK GI HAN (Các Thông báo số 18243, 18244, 18245, 18246/TB-SXD-VLXD ngày 27/12/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 30/12/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 18243, 18244, 18245, 18246/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 53
Tin đã đưa