Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu của Công ty Cổ phần Nova E&C (Các Thông báo số 10096, 10097/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 03/08/2022, 08:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 10096/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 10097/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 105
Tin đã đưa