Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng (các Thông báo số 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417/TB-SXD-VLXD ngày 08/02/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 10/02/2022, 03:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 08/02/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

1407/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công bố hợp quy số CB02-AĐH/IND21 ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng

Tải Thông báo số 1407/TB-SXD-VLXD

2

1408/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công bố hợp quy số CB31-AĐH/IND21 ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng

Tải Thông báo số 1408/TB-SXD-VLXD

3

1409/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công bố hợp quy số CB34-AĐH/IND21 ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng

Tải Thông báo số 1409/TB-SXD-VLXD

4

1410/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công bố hợp quy số CB36-AĐH/IND21 ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng

Tải Thông báo số 1410/TB-SXD-VLXD

5

1411/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công bố hợp quy số CB32-AĐH/IND21 ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng

Tải Thông báo số 1411/TB-SXD-VLXD

6

1412/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công bố hợp quy số CB33-AĐH/IND21 ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng

Tải Thông báo số 1412/TB-SXD-VLXD

7

1413/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công bố hợp quy số CB37-AĐH/IND21 ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng

Tải Thông báo số 1413/TB-SXD-VLXD

8

1414/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công bố hợp quy số CB38-AĐH/IND21 ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng

Tải Thông báo số 1414/TB-SXD-VLXD

9

1415/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công bố hợp quy số CB39-AĐH/IND21 ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng

Tải Thông báo số 1415/TB-SXD-VLXD

10

1416/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công bố hợp quy số CB40-AĐH/IND21 ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ An Đại Hưng

Tải Thông báo số 1416/TB-SXD-VLXD

11

1417/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu - Công bố hợp quy số CB42-AĐH/IND21 ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH SX TM DV An Đại Hưng

Tải Thông báo số 1417/TB-SXD-VLXD


 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 152
Tin đã đưa