Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Kính Phương Đông (Các Thông báo số 10744, 10745, 10746, 10747, 10748/TB-SXD-VLXD ngày 15/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 16/08/2022, 01:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 10744, 10745, 10746, 10747, 10748/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 92
Tin đã đưa