Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính Tân Bình (các Thông báo số 3334, 3335, 3336/TB-SXD-VLXD ngày 12/04/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 12/04/2022, 05:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file các Thông báo số 3334, 3335, 3336/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu hồ sơ công bố hợp quy số 01-03/2022KTB, 02-03/2022KTB, 03-03/2022KTB cùng ngày 17/3/2022 (BN số: 2200735-2200737/VLXD)

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 85
Tin đã đưa