Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của CÔNG TY TNHH SXTM DV KÍNH TÂN BÌNH (các Thông báo số 1692, 1693/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 22/02/2022, 08:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/02/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của CÔNG TY TNHH SXTM DV KÍNH TÂN BÌNH, như sau:

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

1692/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - CÔNG TY TNHH SXTM DV KÍNH TÂN BÌNH - Hợp quy 01-02/2022KTB ngày 14/02/2022

Tải Thông báo số 1692/TB-SXD-VLXD

2

1693/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - CÔNG TY TNHH SXTM DV KÍNH TÂN BÌNH - Hợp quy 02-02/2022KTB ngày 14/02/2022

Tải Thông báo số 1693/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 55
Tin đã đưa