Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang (các Thông báo số 11728/TB-SXD-VLXD, 11729/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 03/12/2021, 06:38 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 26/11/2021, Sở Xây dựng ban hành Thông báo về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

11728/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang - Hợp quy 22/21 ngày 15/11/2021 (BN 2102944)

Tải file Thông báo số  11728/TB-SXD-VLXD

2

11729/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang - Hợp quy 21/21 ngày 15/11/2021 (BN 2102945)

Tải file Thông báo số 11729/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 89
Tin đã đưa