Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DV PHÚ LẠC KHANG (các Thông báo số 1684, 1685, 1686, 1687, 1695, 1696/TB-SXD-VLXD ngày 22/02/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 22/02/2022, 08:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22/02/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DV PHÚ LẠC KHANG, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

1684/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DV PHÚ LẠC KHANG - Hợp quy 10/22 ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1684/TB-SXD-VLXD

2

1685/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DV PHÚ LẠC KHANG - Hợp quy 11/22 ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1685/TB-SXD-VLXD

3

1686/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DV PHÚ LẠC KHANG - Hợp quy 12/22 ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1686/TB-SXD-VLXD

4

1687/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH SXTM VÀ DV PHÚ LẠC KHANG - Hợp quy 09/22 ngày 09/02/2022

Tải Thông báo số 1687/TB-SXD-VLXD

5

1695/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DV PHÚ LẠC KHANG - Hợp quy 08/22 ngày 21/01/2022

Tải Thông báo số 1695/TB-SXD-VLXD

6

1696/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DV PHÚ LẠC KHANG - Hợp quy 07/22 ngày 21/01/2022

Tải Thông báo số 1696/TB-SXD-VLXD


 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 66
Tin đã đưa