Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang (các Thông báo số 202, 203, 216/TB-SXD-VLXD ngày 06/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/01/2022, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang, như sau:
 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

202/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang - Hợp quy 29/21 ngày 22/12/2021 (BN 2103667)

Tải Thông báo số 202/TB-SXD-VLXD

2

203/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kinh nổi nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang - Hợp quy 30/21 Ngày 22/12/2021 (BN 2103668)

Tải Thông báo số 203/TB-SXD-VLXD

3

216/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kinh nổi nhập khẩu - Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang - Hợp quy 31/21 Ngày 28/12/2021 (BN 2200002)

Tải Thông báo số 216/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 96
Tin đã đưa