Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Phú (các Thông báo số 200, 201/TB-SXD-VLXD ngày 06/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/01/2022, 02:41 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 06/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Phú, như sau:
 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

200/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - Công ty TNHH Thiên Phú - Hợp quy 03-12/21TP ngày 24/12/2021 (BN 2103664)

Tải Thông báo số 200/TB-SXD-VLXD

2

201/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - Công ty TNHH Thiên Phú - Hợp quy 04-12/21TP ngày 24/12/2021 (BN 2103665)

Tải Thông báo số 201/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 186
Tin đã đưa