Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (các Thông báo số 5369, 5370, 5371/TB-SXD-VLXD ngày 19/5/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 19/05/2022, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 5369/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 5370/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 5371/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 32
Tin đã đưa