Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (các Thông báo số 614, 615, 616, 617/TB-SXD-VLXD ngày 17/01/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/01/2022, 07:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 17/01/2022, Sở Xây dựng ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh, như sau:

 

STT

Số Thông báo

Trích yếu

File đính kèm

1

614/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - Công bố hợp quy số 02-2021/QV-CBHQ ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh

Tải Thông báo số 614/TB-SXD-VLXD

2

615/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - Công bố hợp quy số 04-2021/QV-CBHQ ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh

Tải Thông báo số 615/TB-SXD-VLXD

3

616/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - Công bố hợp quy số 03-2021/QV-CBHQ ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh

Tải Thông báo số 616/TB-SXD-VLXD

4

617/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu - Công bố hợp quy số 05-2021/QV-CBHQ ngày 31 tháng 12 năm 2021 - CÔNG TY TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh

Tải Thông báo số 617/TB-SXD-VLXD 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 134
Tin đã đưa