Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 16074, 16075, 16076, 16077, 16078, 16079/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 24/11/2022, 08:51 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 16074, 16075, 16076, 16077, 16078, 16079/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 32
Tin đã đưa