Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phan Long (Các Thông báo số 10107, 10108/TB-SXD-VLXD ngày 02/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 03/08/2022, 08:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 10107/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 10108/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 92
Tin đã đưa