Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (các Thông báo số 5226, 5227, 5228/TB-SXD-VLXD ngày 17/5/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 17/05/2022, 07:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 5226/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 5227/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 5228/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 123
Tin đã đưa