Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM và DV Phú Lạc Khang (Các Thông báo số 10749, 10750/TB-SXD-VLXD ngày 15/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 16/08/2022, 01:40 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 10749/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 10750/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 55
Tin đã đưa