Vật liệu xây dựng

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Phú (các Thông báo số 3188, 3189, 3190, 3191/TB-SXD-VLXD ngày 07/4/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 08/04/2022, 01:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tải file các Thông báo số 3188, 3189, 3190, 3191/TB-SXD-VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy 01-03/22TP, 02-03/22TP, 03-03/22TP, 04-03/22TP cùng ngày 17/3/2022. Mã hồ sơ 2200740-2200743/VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 95
Tin đã đưa